Apróhirdetés ingyen, gyorsan és egyszerűen
Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Global Media Group s.r.o. (Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, SK; Adószám: SK2120525660; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://addelma.hu szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.


I. Általános rendelkezések:

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra, vagy termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, továbbá a Társaság Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit, amely a jelen Szabályzat részét képezi és ennek rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is.

A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a Társaság törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.


II. Az Üzemeltető felelőssége:

- Az addelma.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az addelma.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az addelma.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az addelma.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

Az addelma.hu nem vállal felelősséget:
- az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
- az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
- a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
- a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
- egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
- felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
- a rendszer használatából adódó károkért,
- bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. Az addelma.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.


III. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

Az addelma.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
- veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
- alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
- lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
- hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
- hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
- emberi szerv, szövet;
- engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
- hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
- kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
- TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
- személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
- minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
- szexuális szolgáltatás.


IV. Kapcsolattartás

Az Addelma.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.


V. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait nem adja ki harmadik félnek. Hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

Minden egyéb kérdésére a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt van lehetőség.


VI. Online fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.


VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az addelma.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az addelma.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

© Addelma.hu

A weboldal Cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében, az oldal böngészésével elfogadod ezek használatát Részletek
OK

Addelma.hu logob
Az Addelma.hu-n ingyen adhatsz fel apróhirdetéseket, gyorsan és egyszerűen, akár regisztráció nélkül!
Sikeres eladásaid után nem kell jutalékot fizetned, mivel az Addelma.hu teljesen INGYENES!
Vásárláskor országosan, és saját megyéd kiválasztásával is könnyen tudsz keresni az apróhirdetések között.
Egy gombnyomásra elérhető lesz számodra az eladó telefonszáma, és máris nyélbe tudjátok ütni az üzletet.
© 2011 - 2024 Addelma.hu | Ingyen apróhirdetés - Minden jog fenntartva